Chùa Huệ Quang - Phật tử vui đùa nướng bắp nướng khoai thưởng thức tại chùa