Chùa Huệ Quang mừng đại lễ Phật Đản 2017
Chùa Huệ Quang mừng đại lễ Phật Đản 2017